Bulgarian Viesti Nro 2/2001
SUOMI-BULGARIA – SEURAN  jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Toimitus:  
Sirkka-Liisa Lindqvist Vastaava päätoimittaja
Maj-Lis Lehessalo Toimittaja + taitto
GSM 0400 900433 e-mail: mikkilehessalo@hotmail.com
Anneli Ojala Toimittaja
puh.työ (09) 2285 4436  
Seija Karasjoki Toimittaja
GSM 050 523 1251  
SISÄLTÖ
Puheenjohtajan palsta  Sirkka-Liisa Lindqvist
Kevätkokous päätti ja keskusteli Sirkka-Liisa Lindqvist
Balkanin suomalaisten muisto ei unohdu Tapani Salonen
Valkoliljojen maa  Anneli Ojala
Picnic-retki Kamen Brjakille  Maj-Lis Lehessalo
Susanna Pöykiön haastattelu  Eira Turula
Blaga Dimitrovan runo "Lapsi ja Meri"  Käännös Sirkku Okoye
Dora Gaben runo "Sanatta"  Käännös Sirkku Okoye
Tekijänimin julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.