Bulgarian Viesti Nro 3/2002
SUOMI-BULGARIA – SEURAN  jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
Toimitus:  
Sirkka-Liisa Lindqvist Vastaava päätoimittaja
Maj-Lis Lehessalo Toimittaja + taitto
GSM 0400 900433 e-mail: mikkilehessalo@hotmail.com
Seija Karasjoki Toimittaja
GSM 050 523 1251  
SISÄLTÖ
Puheenjohtajan palsta Sirkka-Liisa Lindqvist
Paljon miellyttäviä muistoja Pekka Silvola
Verisiteet yhdistävät Suomen ja Bulgarian Pentti Pekonen
Perustamisasiakirja Arkistosta
Valmistautumista Gorni Dubniakissa Venäjän-Turkin-sodan taisteluiden 125-vuotisjuhallisuuksiin Grigor Gjurov
Käännös Sirkku Okoye
Na tebe Bulgaria              Kaija Tanskanen, käännös Lilia ja Filipa Varnas
Runo Bulgarian valtiolle Kaija Tanskanen
Suomi-Bulgaria-Seuralla urheilumies juhlittavana Erkki Rantanen
Gabrovolaisia englannista  kääntänyt
Maj-Lis Lehessalo
Tekijänimin julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.