Bulgaria syventää Eurooppa- suhdettaan


Bulgaria jatkaa jäsenyysneuvotteluitaan tavoitteena EU:n jäsenyys vuonna 2007. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen vierailee maassa helmikuun lopussa. Maan tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin suomalaisyrityksille tutustuu valtiovierailun aikana myös ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

EU:n komission edistymisraportti määrittelee Bulgarian markkinatalousmaaksi, joka keskipitkällä tähtäyksellä pystyy vastaamaan unionin sisämarkkinoiden paineisiin. Talouden indikaattorit osoittavat myönteistä suuntausta. Bkt kasvoi tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia ja vuosi-inflaatio oli 5,8 prosenttia. Yksityistämisessäkin on edistytty.

Pääoma- ja arvopaperimarkkinat ovat alkaneet toimia, ulkoista velkaa on järjestelty uudelleen ja pankkilaitoksen kehitys on ollut kokonaisuudessaan myönteistä. Korruptio on vähentynyt ja kansainväliset luottolaitokset ovat nostaneet luokitusta. Muun muassa Finnvera on valmis takaamaan vientiä ja vientikaupan rahoitusta Bulgariaan.

Bulgarian talousministeriö on hyväksynyt toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on antaa uutta puhtia maan taloudelle ja parantaa yritysten toimintailmapiiriä.

Oikeusuudistus parantaisi investointi-ilmapiiriä
Talous kehittyy luonnollisesti osana yhteiskunnallista kehystä ja maassa nyt vilkkaan keskustelun kohteena olevalla oikeuslaitoksen reformilla on ymmärrettävä suora yhteys investointi-ilmapiirin paranemiseen. Teollisuuden tuottavuus ja kilpailukyky ovat kuitenkin vielä heikkoja ja väestön ansiotaso alhainen. Erot nyt EU:n jäseniksi hyväksyttyihin maihin ovat suuret.

Olennaista olisi lisätä voimakkaasti sekä koti- että ulkomaisia investointeja. Kun muissa hakijamaissa kokonaisinvestointien määrä bkt:sta on 30 prosentin luokkaa, niin Bulgariassa vastaava luku oli viime vuonna vain 20,4 prosenttia. Lääkkeiksi on esitetty viranomaiskäytäntöjen ja verotuksen yksinkertaistamista ja erikoiskohtelua kansallisesti merkittäville prioriteettiprojekteille annettavaa erikoiskohtelua. On esitetty myös viennin lainoittamiseen keskittyvää vientipankkia perustettavaksi.

Mitä tarjoutuu suomalaisyritysille?
Suomen ja Bulgarian kauppa on vaatimattonta. Vuonna 2001 tuonti oli 11 miljoonaa euroa ja vienti 44 miljoonaa euroa. Viime vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden luvut olivat vastaavasti 13 ja 25 miljoonaa euroa. Tarpeita on runsaasti, mutta potentiaaliakin on olemassa. Paljon riippuu maan onnistumisesta.

Hi tech -sektorilla on hyviä näkymiä. Nokia on johtava puhelinmyyjä. Se osallistuu myös viranomaiskommunikaatiojärjestelmä Tetran rakentamiseen. Energiasektorilla, erityisesti aluekaukolämpötekniikassa, suomalaiset yritykset ovat jo olleet aktiivisia. Ne ovat osallistuneet muun muassa Sofian kaupungin energialaitoksen laitetoimituksiin. Yritykset järjestävät maaliskuussa Sofiassa kaukolämpöseminaarin.

Infrastruktuurihankkeet ovat suomalaisten kannalta houkuttelevia. Bulgaria toteuttaa paljon isoja tie-, satama- ja telakkaprojekteja. FINPRO selvittää niiden toteuttamiskelpoisuutta ja rahoitusmahdollisuuksia. Myös kiinteän jätteen käsittelyssä ja muilla ympäristötekniikan aloilla on yhteistyömahdollisuuksia.

Bulgaria on kiinnostunut myös elektroniikka-, IT - ja telekommunikaatioaloista. Kiinnostavina se näkee myös energiasektorin, liikenteen ja logistiikan, turismin, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden sekä elintarvikesektorin.

Tämän kuun lopulla tapahtuvan presidentti Halosen vierailun yhteydessä järjestettävä yritysfoorumi lujittaa jo käynnistyneitä, vielä harvalukuisia kaupallisia hankkeita. Uusia kohteita on pyrittävä löytämään – Bulgaria on edistynyt EU-neuvotteluissaan ja sen syvenevä lähentyminen Eurooppaan avaa uusia mahdollisuuksia myös kahdenkeskiselle kaupalle.

Taisto Tolvanen
Suurlähettiläs, Sofia
Tammikuussa 2003

Siirry sivulle