Turun Bulgaria-seuran vuosikokous

Pidettiin Ravintola Gardenian kabinetissa lauantaina maaliskuun 22. päivänä 2003 klo 13. Saapuvilla oli 25 seuran jäsentä ja kokous aloitettiin Ilkko Suvilehdon Bulgarian tilannekatsauksella nyt Irakin sodan alettua. Suvilehto vastaili myös jäsenistön kysymyksiin Bulgarian nykytilanteesta.

Alustuksen jälkeen juotiin kahvit leivonnaisten kera jonka jälkeen päästiin varsinaiseen vuosikokousasioiden käsittelyyn. Puheenjohtaja Teja Karhunen oli henkilökohtaisiin syihin vedoten jättäytynyt kokouksesta ja pyysi vapautusta puheenjohtajan ja johtokuntatehtävistä. Kokouksen avauksen suoritti varapuheenjohtaja Taisto Salminen joka myös kokouksen puheenjohtajaksi valittiin, sihteeriksi valittiin Ilkko Suvilehto.

Toimintakertomus vuodelta 2002 luettiin mikä todettiin seuran 45. toimintavuodeksi ja kertomuksesta ilmeni seuran vilkas toiminta viime vuodelta. Taloudenhoitaja Ritva Ilola luki tilikertomuksen viime vuodelta todeten rahat seuralla riittäneen mikä ilolla huomioitiin ja luettiin tilintarkastajien kertomus ja suositus tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvolliselle, mikä myös myönnettiin. Jäsenmaksujen suuruus pidettiin entisellään. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Taisto Salminen.

Johtokuntaan vuodelle 2003 valittiin: Elise Eskelinen, Ritva Ilola, Iiris Kestiö, Ensio Laine, Eija Halonen, Tarja Leppäaho, Nieminen Kirsti ja Ensio, Ophir David, Puheloinen Ari ja Petri, Salminen Martti, Stjärnstedt Hannele ja Rolf sekä Ilkko Suvilehto, asiantuntijajäsenenä Daniel Valtakari. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Eeva Vainio ja Heikki Lepistö varalla Ritva Lepistö ja Timo Ilola.

Käsiteltiin myös toimintasuunnitelma vuodelle 2003 missä muiden entisten tapahtumien lisänä järjestetään joka kuukauden 1. lauantaina on vapaamuotoinen jäsentapaaminen Ravintola Gardeniassa lounaan merkeissä klo 13 ja ainakin alkuvuodesta se on löytänyt oman suosionsa. Huomioidaan että tapahtumaa ei järjestetä kesäkuukausina. Syyskauden avajaiset ja nuuttijuhlat järjestetään tavanmukaisesti. Teatterimatkat järjestetään syys- ja kevätkaudella, mistä jäsenistölle jäsenkirjeillä ilmoitetaan.
Pyrimme myös ylläpitämään ystävyyssuhteita Bulgariaan ja ystävyyskaupunkiimme Varnaan. Lisäksi pidämme yhteyttä Suurlähetystöön ja tietysti Suomi-Bulgaria seuraan jonka yhteyshenkilönä pääseuran johtokunnan kokouksiin toimii edelleen Martti Salminen. Käsiteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2003. Nimettiin myös seuran edustajat Ystävyystaloyhdistyksen kokouksiin sekä Rauhanpuolustajien piirijärjestön vuosikokoukseen.

Todettiin myös että Bulgarian Viesti ilmestyy 2 kertaa vuodessa ja tilausmaksu on 8 € vuosi. Tarja Leppäaho ottaa tilauksia vastaan.

Uusi valittu johtokunta piti kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsti Nieminen, sihteerinä toimii Petri Puheloinen, taloudenhoitajana toimii Ritva Ilola, jäsenkirjurina toimii Tarja Leppäaho. Johtokunta toimii matkailujaoksena ja valitsee keskuudestaan tarvittaessa toimitsijat matkoille ja tilaisuuksiin.

Seuramme toiminta jatkuu edelleen vilkkaana ja toivomme jäsenistöltämme vinkkejä toimintatavoiksi sekä tietysti toivomme uusia jäseniä. Ottakaa yhteyttä johtokunnan jäseniin edellä mainituissa kysymyksissä.

Martti Salminen

Siirry sivulle