Uutta ydinenergiahallinnon näkökulmaa Suomesta


Asenteiden muuttaminen on vaikeinta ja tärkeintä suurissa hallinnon uudistuksissa. Tämän sisäistivät myös Suomessa helmikuussa opintomatkalla käyneen kymmenhenkisen ydinenergiavaltuuskunnan jäsenet.
Matka tuotti tässä mielessä tärkeitä oivalluksia Bulgariassa sovellettaviksi ja täytti kaikki odotukset, kertoo Kremena Natsheva, joka rahoittajan edustajana luotsasi matkalaisia käytännön asioissa.


Kymmenhenkinen valtuuskunta oli maassa Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön vieraana tutustumassa alan sekä hallinnollisiin että ympäristöratkaisuihin. Valtuuskuntaa isännöi kaupallinen neuvos Kari J. Talvitie. Ministeriössä valtuuskunta tutustui ydinenergiahallinnon toimintatapoihin, johtamismenetelmiin ja rahoitusjärjestelyihin.
Matkassa oli neljä teknisen prosessin asiantuntijaa, joille mielenkiintoista antia oli tarjolla Posivan vierailulla. Siellä selviteltiin, miten Suomessa on ratkaistu ydinjätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä.

- Toiveet täyttyivät siinä suhteessa, että matkalaiset pääsivät näkemään laajasti EU-maan sisäiseen kontrolliin kuuluvia toimintatapoja, kuvaa Kremena Natsheva matkan jälkeisiä tunnelmia. Ryhmään kuuluneiden omien kommenttien mukaan matkalaiset saivat kokonaan uutta näkökulmaa asioihin ja oivalsivat, että juuri asenteiden muutos on hallinnon uudistuksissa ratkaisevin tekijä. - Niin kuin suomalaiset isäntämme sanoivat, vaikeinta on henkinen muutos, mutta kun se on tapahtunut, toimintaohjeet löytyvät itsestään, summaa Kremena Natsheva.

Kun valtiollisten rahastojen valvontajärjestelmä on Suomessa kovin erilainen, tuntui bulgarialaisista asiantuntijoista aluksi siltä, että isoa osaa kuulluista ratkaisuista oli mahdotonta soveltaa Bulgariassa, mutta tutustumisen edettyä alkoi mielessä syntyä kokemusten pohjalta malleja, jotka ovat käyttökelpoisia myös Bulgarian julkista hallintoa uudistettaessa, Kremena Natsheva kertoo sähköpostitse. Hallinnossa ollaan siirtymässä tiimityöskentelyyn ja luomassa vastuullisten ammattilaisten tiimejä, jotka toimivat kansainvälisten standardien ja eettisten koodien mukaisesti, kuten hän kirjoittaa.

Kremena Natsheva oli matkalla mukana rahoittajan edustajana ja delegaation avustajana. Hän toimii amerikkalaisen USAIDin rahoittamassa Euroopan ja Euraasian alueellisessa koulutusohjelmassa ohjelmasihteerinä. Ohjelma tukee USAID:n pidempiaikaisen teknisen avun projekteihin liittyviä opintomatkoja ja lyhytkestoista harjoittelua. USAID puolestaan on USA:n hallituksen kansainvälisen avun organisaatio, Marshall-avun toiminnan jatkaja, joka rahoittaa erilaisia kehityshankkeita ympäri maailmaa.

Koko ajan ei Suomessa vierailleen ryhmän ohjelma ilmeisesti ollut pelkkää tiukkaa asiaa, sillä Suomi- Bulgarian-Seuran kuukausipalaverista Kremena kertoi olevansa lähdössä saunomaan - saunominen oli koko valtuuskunnan yhteinen toive. Ja vaikutti myös siltä, ettei Helsingin diskotarjontakaan jäänyt ihan vieraaksi.
Kremenan kuvauksesta päätellen matkasta osattiin ottaa paljon irti, kun se herätti uusia ajatuksia. Mutta hän haluaa kertoa vielä erikseen, miten kovasti kaikki arvostivat isäntänsä Kari Talvitien vieraanvaraisuutta, oivalluskykyä ja asiantuntemusta sekä sitä, että hän osoittautui myös todelliseksi Bulgarian ystäväksi !


Matkalaisia luotsannut eloisa ja energinen Kremena Natsheva ei itse ole energia-alan ihmisiä - koulutukseltaan hän on indologi.

Ritva Särkisilta

Siirry sivulle