Kansallisia asenteita ja mielikuvia Suomi-Bulgaria -tutkimusprojektin alustavia tuloksia

Lämpimät terveiset Suomi-Bulgaria-seuralle Sofian yliopistosta.
Kokosin kevään 2004 aikana yhdessä professori Jaakko Lehtosen kanssa suomalaisten ja bulgarialaisten opiskelijoiden käsityksiä kummankin maan kansallisesta ja kulttuurisesta identiteetistä. Kysyimme 200 suomalaiselta ja 200 bulgarialaiselta yliopisto-opiskelijalta heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään maihin ja kansoihin liittyvistä asioista. Varsinaiset tutkimustulokset eivät vielä ole käytettävissä, mutta  kyselylomakkeeseen sisältyi joukko kysymyksiä, joiden vastaukset ovat jo sellaisinaan kiinnostavia.
Vain puolet suomalaisista tiesi, missä Bulgaria sijaitsee. Toinen puoli sijoitti sen kartalla Romaniaan, Unkariin, Bosnia-Hertsegovinaan tai Venäjälle. Yksi suomalaisista oli rastittanut Bulgarian Portugalin paikalle! Bulgarialaiset olivat maantiedossa hiukan parempia: 110 200:sta sijoitti Suomen oikealle paikalleen, muut rastittivat sen Ruotsiin tai Norjaan, jotkut Pohjois-Venäjälle. - Yhden vastaajan mielestä Suomi sijaitsee Brittein
saarilla.
Puolet bulgarialaisista tiesi suomalaisten olevan protestantteja, noin kolmasosa arveli suomalaisia roomalaiskatolisiksi ja kymmenen prosenttia ortodokseiksi. Kahdestasadasta suomalaisesta 118 tiesi bulgarialaisten olevan ortodokseja, 57 arveli katolisiksi ja 16 suomalaisopiskelijaa veikkasi meitä muslimeiksi.


Kysymys vähemmistökansallisuuksista oli vaikea. Useimmat bulgarialaiset tiesivät Suomen suurimmaksi vähemmistökansallisuudeksi ruotsalaiset, 74 kahdestasadasta valitsi venäläiset ja 31 saksalaiset! Suomalaisista yli puolet (114) tiesi Bulgarian suurimmaksi vähemmistökansallisuudeksi turkkilaiset, 57
veikkasi venäläisiä ja 27 kreikkalaisia! Vastaajilta kysyttiin myös, minkä kansallisuuden edustajan kanssa he haluaisivat itse tai jonkun läheisensä avioituvan. Otan eri vaihtoehdoista esiin vain suomalaiset ja bulgarialaiset.
200 bulgarialaisesta 123 halusi suomalaisen kanssa naimisiin mielellään, 50 ei kovin mielellään ja 21 ei lainkaan! Suomalaisista bulgarialaisen valitsisi mielellään 84, ei kovin mielellään 83 ja ei lainkaan 24.


Vastaajilta kysyttiin myös kohdemaan tyypillisiä ominaisuuksia. 128 suomalaista piti bulgarialaisia seurallisina ja kovaäänisinä, mutta ei kovin organisoituneina, bulgarialaiset taas valitsivat suomalaisten ominaisuuksiksi
työteliäisyyden, kurinalaisuuden ja järjestäytyneisyyden. Bulgarialaisista useimmat (128) uskovat parempaan tulevaisuuteen, suomalaisten enemmistö odottaa maan asioiden olevan tulevaisuudessa suunnilleen samassa jamassa kuin nytkin.
Yksi kysymyksistämme oli, uskovatko vastaajat Bulgarian liittymisen Euroopan Unioniin vuonna 2007 auttavan maittemme asukkaita paremmin ymmärtämään toisiaan. Kummankin maan vastaajista hiukan yli puolet uskoi, että EU-jäsenyys ei tule maitamme lähentämään.


Nämä olivat vain muutamia esimerkkejä projektin aineistosta. Tästä jatkamme prof. Lehtosen kanssa ja uskomme, että hankkeemme ensimmäinen raportti on valmiina jo syksyllä 2004.
Ystävällisesti teidän
Diana Petkova
Sofian yliopisto
(Englanninkielisestä tekstistä suomensi J.L.)

Ps. voitte kirjoittaa kommentteja tutkimushankkeestamme sähköpostiosoitteeseeni petkovadp@yahoo.com bulgarian, englannin, ranskan tai venäjän kielellä.


Siirry sivulle