Oli hienoa vierailla Bulgariassa …

Totesi Suomen Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki lehdellemme myöntämässään haastattelussa.
Haastattelussa ministeri Lehtomäki toteaa suomalaisten ja bulgarialaisten kaupallisten suhteiden saavan positiivisia suuntauksia ja tiivistyvän Bulgarian EU-jäsenyyden myötä   

Ministeri Paula Lehtomäki
Ministeri Paula Lehtomäki

1) Mikä on tilanne Suomen ja Bulgarian kaupallisissa suhteissa? 

Valitettavasti tällä hetkellä Suomen kauppa Bulgarian kanssa on varsin vähäistä. Kauppamme liikkuu siinä alle 40 miljoonan euron vuositasolla. Kuitenkin viime vuonna tuonti Bulgariasta kasvoi 11 prosenttia ja Suomen vienti Bulgariaan 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kauppa on Suomelle ylijäämäistä, mutta on tasapainottunut aiemmista vuosista. Kauppa on aina kaksisuuntaista liikennettä ja paljon riippuu luonnollisesti myös Bulgarian osapuolesta. Tie investointeihin kulkee vakiintuneiden, kaupallisten suhteiden kautta.  

Yleisesti ottaen kauppa Suomen ja EU:n jäseneksi pyrkineiden maiden välillä on kasvanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Voidaan olettaa, että Bulgarian EU-jäsenyyden lähestyessä sen tunnettuus Suomessa lisääntyy ja mielenkiinto maata kohtaan kasvaa. Tämä uskon puolestaan heijastuvan suomalaisten yritysten haluun hakea kontakteja Bulgariaan.  

Lisääntyneestä mielenkiinnosta Bulgariaa kohtaan todistaa myös rahoitus-laitosten – suomalaisten ja pohjoismaisten - lisääntynyt valmius rahoittaa Bulgariassa toteutettavia projekteja. Bulgariaan suuntautuvan mittavan EU-rahoituksen lisäksi toivon, että myös näitä uusia mahdollisuuksia käytettäisiin hyväksi. 

2) Mikä mielestänne tärkein tehtävä suhteiden edistämiseksi? 

Valtioiden ja hallitusten edustajien tehtävänä on luoda kaupalle ja talous-suhteille hyvät olosuhteet, jotka puolestaan mahdollistavat yrityksille vakaan toimintaympäristön. Tätäkin taustaa vastaan näen, että Bulgarian tulevalla EU-jäsenyydellä ja siihen liittyvien sitoumusten toimeenpanolla on keskeinen merkitys taloussuhteiden kehitykselle.  

3) Mitä Bulgarian presidentti Purvanovin vierailu antoi kaupallis- taloudellisille suhteillemme? 

Presidentti Purvanovin mukana Helsinkiin matkusti bisnesdelegaatio, jolla oli erillinen ohjelma sisältäen tapaamiset Elinkeinoelämän Keskusliitossa ja Finprossa. Purvanovin vierailun yhteydessä järjestetty bisnes-seminaari tarjosi mahdollisuuden yritysten välisiin suoriin yhteyksiin ja tätä kautta taloudellisten suhteiden tiivistämiseen. 

4) Oletteko käynyt Bulgariassa? 

Vierailin liikemiesvaltuuskunnan kanssa viime syksynä Sofiassa. EU-asioiden lisäksi vierailun tavoitteet liittyivät Suomen ja Bulgarian välisten kaupallistaloudellisten suhteiden edistämiseen viranomaistasolla sekä tietysti myös suorien yrityssuhteiden luomiseen. Vierailun aikana yritykset tapasivat ennen matkaa määriteltyjen intressien pohjalta lukuisia potentiaalisia yhteistyötahoja. Jälkikäteen olemme saaneet matkalle osallistuneilta suomalaisyrityksiltä myönteistä palautetta. 

Tällaiset ministerivierailut vahvistavat tietysti myös median kautta yleistä Suomi-tietoutta Bulgariassa ja päinvastoin. Matka oli kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen, oli hieno tilaisuus päästä käymään Bulgariassa juuri nyt, nimenomaan EU:n laajentumisen näkökulmasta.  

Ministeri Lehtomäkeä haastatteli puheenjohtaja Sirkka-Liisa Lindqvist

Siirry sivulle