BULGARIAN VIESTI - Suomi-Bulgaria seuran jäsenlehti

Bulgarian viesti kertoo Bulgarian kulttuurista, taloudesta, historiasta, yhteiskunnallisista kysymyksistä, matkailusta - Bulgariasta ennen ja nyt. Lehdessä julkaistaan myös seuran jäsenosastojen kuulumisia ja tapahtumia. Lehteä toimitetaan jäsenistölle, mutta myös ministeriöille, kulttuuriyhdistyksille ja liike-elämän edustajille Suomessa ja Bulgariassa.

Toimitus

Vastaava päätoimittaja Sirkka-Liisa Lindqvist
Toimittajat Maj-Lis Lehessalo, GSM 0400 900433, e-mail: mikki@lehessalo.com
  Ritva Särkisilta, GSM 040 5389266
Taitto Maj-Lis Lehessalo

 

Bulgarian viesti 03/2005 sisältö (aiemmat Bulgarian viestit)

Syksy on taas alkanut…, puheenjohtajan palsta
Eduskuntavaalien jälkeistä Bulgariaa johtaa kolmesta puolueesta koostuva koalitio
Mestarin katse Vitoshan keväässä
Kaasuvuoto Sofian Dragalevtsin kaupunginosassa
"The Boiling Point of Fantasy"
EU-elintarvikevirasto Bulgariaan!
Loma Sunny Beachilla - "muurahainen" kauppamiehenä
Turussa mennään Nuuttijuhlasta teatteriin
Heinäkuinen Primrsko
30-vuotias Valkeakosken Suomi-Bulgaria-Seura toimii vilkkaasti!
Ruotsi murskasi Bulgarian 3-0Syksy on taas alkanut...

Tosiaankin, syyskausi on jälleen startannut. Bulgarialle syyskausi on täynnä uusia tuulia ja tehtäviä. Maan on saatava hallituskuvionsa valmiiksi, jotta se voisi jatkaa tuloksellista EU:n jäseneksi pyrkyä ja pääsyä. Olen seuraillut Itä-Euroopan valtioiden taivalta ja rakennemuutoksia ja havainnut kaikilla olevan samankaltaisia ongelmia. Suurin ja keskeisin "taistelukenttä" on kaikilla ollut - ja on edelleenkin - talous. Lisäksi uusilla valtiojohtajilla ja poliitikoilla on melkoinen urakka saada syntymään luottamus kansalaisten ja valtiojohtajien kesken. Vanhojen systeemien purku on tuonut esille korruption, joka tuntuu sitkeästi pitävän kiinni "oikeuksistaan" ja rehottavan melko "iloisesti" myös Bulgariassa. Valitettavasti.

Tästä huolimatta uskon Bulgarian ja bulgarialaisten yltävän valtionsa muutosprosessien tuloksellisuuteen, kehittävän ja rakentavan maataan siten, että tasa-arvo pääsee kunniaansa kaikilla aloilla, että maa kasvattaa demokraattisia perinteitään, luo nykyaikaisen taloudellisesti ja sivistyksellisesti kehittyneen valtion, jossa myös kan-salaisille suodaan entistä paremmat mahdollisuudet osallistua poliittisiin päätöksiin, tehdä ehdotuksiaan ja valvoa tehtyjen päätösten toteuttamista sekä niiden toteutumis-ta. Tehtävä on vaikea ja vaatii paljon työtä, suunnittelua ja uskoa tulevaisuuteen.

Kun katselee aikaa taaksepäin, tulee tunne, että ennen kaikki oli niin helppoa; oli työtä, varaa hankkia tavaroita ja rakentaa suhteita, opiskella... Nyt näitä asioita tarkasteltaessa alkaa pikku hiljaa paljastua totuus, miten ja kuka näin on voinut elämänsä rakentaa. Bulgarialaisten lehtiin kirjoittelemien mietteittensä ja mielipiteittensä tavoin voin todeta, että useat kaipaavat menneitä aikoja, jolloin ei tarvinnut surra työpaikan menetystä, sosiaalietujen puuttumisia, asuntojen kalleuksia eikä sitä, miten elää huo-misen tuomat vaikeudet. Mutta tänään - tänään on koittanut aika, jolloin jokaisen on taisteltava paikastaan yhteiskunnassa, pyrittävä aktiivisin ottein esittämään muutok-sia, jotka koskettavat kaikkia, erityisesti pienituloisia ja vanhuksia. Näiden kysy-mysten oikea suunnittelu ja ratkaisu on keino, jolla Bulgaria kehittyy eurooppalaisena valtiona, lujittuu ja kasvaa demokratiaksi.

Olen "vieraillut" seuramme nettisivuilla ja havainnut seuralaistemme kasvavan mielenkiinnon Bulgariaa ja juuri em. kysymyksiä kohtaan. Keskustelu on vilkasta ja monipuolista, joskus yliampuvaa, mutta sekin on keino rakentavaan keskusteluun. Käykääpä lukemassa sivujen kommentteja ja keskustelua.

Seuramme syyskaudella jatkamme vuoden 2006 Bulgarian kulttuuritapahtumien suunnittelua. Työryhmä onkin jo nimennyt vuoden 2006 Bulgarian kulttuurivuodeksi Suomessa. Kesän helteistä huolimatta työryhmä on pitänyt kokouksia ja päättänyt mm. harvinaisten bulgarialaisten ikonien näyttelystä, jonka järjestämme yhdessä Suomen Bulgarian suurlähetystön kanssa. DocPoint on yhteistyökumppanimme bulgarialaisten dokumenttielokuvien esittelyssä. Elokuvia tullaan esittämään seuramme paikallisosastoissa pitkin vuotta 2006. Syksyn myötä tulemme kertomaan tarkempia tietoja ja aikoja tapahtumista. Työryhmälle voitte tehdä ehdotuksia ja tiedottaa milloin ja mitä haluaisitte järjestää oman osastonne alueella. Joten kynä, e-mail - mi-kä tahansa tiedotustapa liikkeelle ja tiedot työryhmälle.

Mukavaa alkavaa syksyä teille kaikille!

Sirkka-Liisa Lindqvist
Puheenjohtaja

Alkuun


Suurlähettiläs Venelin Tsachevsky

EDUSKUNTAVAALIEN JÄLKEISTÄ BULGARIAA JOHTAA KOLMESTA PUOLUEESTA KOOSTUVA KOALITIO

Bulgariassa järjestettiin 25. kesäkuuta 2005 eduskuntavaalit, järjestyksessä 40. eduskuntakaudelle. Jos mukaan luetaan vuoden 1990 eduskuntavaalit, viimeiset vaalit olivat järjestyksessä kuudennet 1980-luvun lopun demokraattisista muutoksista lähtien. Tässä muutamia tietoja.

Vaaleissa äänesti n. 3,6 milj., eli 53,5 % yhteensä 6,7 miljoonasta äänioikeutetusta. Äänestyspaikkoja avattiin myös Bulgarian ulkopuolella yhteensä 72 valtiossa, mukaan lukien Suomessa, jossa kuten edellisissäkin vaaleissa v. 2001 käytti äänioikeuttaan 53 henkilöä. Vaalitulokset vastasivat pienin poikkeuksin etukäteen suoritettuja mielipidemittauksia.

Kuten oli odotettavissa, eniten ääniä ja eduskuntapaikkoja sai Bulgarian sosialistipuolueen (BSP) johtama "Koalitio Bulgarian puolesta" (KB). Tätä ryhmittymää äänesti yli 1,1 miljoonaa bulgarialaista, eli 34 % äänestäjistä, mikä turvasi sille 82 paikkaa eduskunnasta. Toiseksi eniten ääniä sai Kansallinen liike Simeon II puolesta (NDSV), jota kannatti yli 725 tuhatta henkeä, eli 21,8 % äänimäärästä. NDSV sai 53 paikkaa eduskunnasta. Kolmanneksi tuli Liike oikeuksien ja vapauksien puolesta (DPS), joka sai 467 tuhatta ääntä, eli 14,7 %. DPS:llä sai 34 paikkaa. Edus-kunnassa ovat edustettuina myös: Ataka-koalitio ("Rynnäkkö" suomeksi. Suom. huom. ), joka sai 8,9 % äänistä, eli 20 paikkaa eduskunnasta; lisäksi kolme keskustaoikeistolaista puoluetta tai koalitiota - Yhdistyneet demokraattiset voimat (ODS), Demokraatit voimakkaan Bulgarian puo-lesta (DSB) sekä Bulgarian kansanliitto - koalitio (BNS), joilla oli kullakin vastaavasti seuraava kannatus 8,4 % (20 kansanedustajaa), 7 % (17 kansanedustajaa) ja 5,7 % (13 kansanedustajaa).

Eduskuntavaalit johtivat uuteen valtajakaumaan, joka eroaa oleellisesti edellisestä. KB lisäsi kannatustaan 500 tu-hannella äänellä, eli 31 kansanedus-tajalla. KB:n tunnuslauseena vaaleissa oli "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta", avainsanana "muutos". Ohjelmassa painotettiin talouskasvun kiihdyttämistä ja valtion lisääntyvää vastuuta elintason nostamisessa ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

NDSV:n, vaaleihin asti varsinaisen hallitsevan puolueen, vaalilauseena oli "Jatkakaamme eteenpäin! Ollaksemme ylpeitä Bulgariasta". Tämä johtuu tarpeesta taata sovelletun politiikan jatkuvuus. Vuoden 2001 vaaleihin verrattuna NDSV sai kuitenkin n. 1,2 milj. ääntä vähemmän ja sen kansanedustajamäärä väheni n. 2,5 - kertaisesti. DPS:n vaalilauseena oli "Osaamme ja kykenemme nosta-maan jokaisen Bulgarian kansalaisen elämänlaatua". DPS sai 120 000 ääntä lisää ja täten 13 eduskuntapaikkaa aiempaa enemmän.

ODS:n vaalilauseena oli "Bulgaria - se olet sinä". ODS sai kaksi ja puoli kertaa vähemmän kansanedustajapaikkoja vuoden 2001 vaaleihin verrat-tuna. Hävikki johtui siitä, että äänet siirtyivät DSB:lle. DSB:tä johtaa Ivan Kostov, joka irtaantui ODS:stä ja perusti oman puolueen. DSB onnistui pääsemään eduskuntaan vaalitunnuksellaan "Vahva Bulgaria yhdistyneessä Euroopassa". Sama koski myös uutta BNS-koalitiota, joka koostuu muuta-masta keskustaoikeistolaisesta puolueesta. Vaalien yllätyksenä oli uuden Ataka-koalition menestys. Sen kampanja oli kansallismielisesti ja populistisesti suuntautunutta, perustuen maan johdon harjoittamaan sisä- ja ulko-politiikkaan.

Täten eduskuntaan pääsi yhteensä seitsemän puoluetta ja koalitiota, mikä on tähän mennessä eniten, demokraattisista muutoksista lähtien. Toinen vuoden 2005 vaalien erityispiirre oli se, että kaikkiin edellisiin vaaleihin verrattuna tällä kertaa ei ollut ehdotonta voittajaa. Politiikan asiantuntijoiden mukaan vaalitulos osoittaa bulgarialaisten halua saada koalitiohallitus, jolla on laaja poliittinen tuki myös eduskunnassa.

Myös presidentti Georgi Parvanov auttoi keskeisellä tavalla muodostamaan hallitusta, johon kuuluvat KB, NDSV ja DPS. Tärkeä peruste koalition muodostamiselle oli tarve saada mahdollisimman nopeasti päätökseen Bulgarian valmistautuminen EU-jäsenyyteen.
Tätä ajatusta tukivat myös kolmen suurimman puolueen johtajat enemmistöhallitusta muodostaessaan.

Hitaus hallituksen muodostamisessa ei johtunut yhteisen hallitusohjelman laatimisen vaikeudesta, sillä kaikilla kolmella puolueella oli yhteneväiset tavoitteet, ennen kaikkea EU-jäsenyysehtojen täyttäminen 1. tammikuuta 2007 mennessä, nopeutettu ja vakaa talouskasvu sekä bulgarialaisten tulotason kasvattaminen. Hitaus hallitusta muodostettaessa johtui ennen kaikkea NDSV:n vaatimuksesta yksimielisestä päätöksenteosta hallituskoalition sisällä. Tällainen sopimus saatiinkin aikaan ja se tulee koskemaan tärkeimpiä hallintokysymyksiä. Neuvottelut kestivät 52 päivää ja niiden tuloksena hallitus sai yhteensä 169:n kansanedustajan tuen yhteensä 240:sta, astuen virkaansa 16. elokuuta. Täten Bulgariassa on ensimmäistä kertaa ylimenokauden jälkeen näin laajapohjainen hallitus, johon kuuluu eduskunnan kolme suurinta puoluetta.

Yleisen arvion mukaan kolmipuoluehallituksen ministerit ovat kokeneita poliitikkoja ja asiantuntijoita. Ministerinsalkut on jaettu jokaiselle puolueelle suhteessa vaalitulokseen. Ministereistä seitsemän on jo toiminut edellisissä hallituksissa. Ministereistä kahdeksan kuuluu KB:hen, jonka nuori 39-vuotias johtaja Sergei Stanishev on pääministerinä. Ulkoasiainministeri on Ivailo Kalfin, joka on samalla varapääministeri KB:n kiintiöstä. Talous- ja energiaministeri on Rumen Ovcharov, sisäasiainministeri Rumen Petkov, valtiovarainministeri on sitoutumaton asiantuntija Plamen Oresharski jne. NDSV:tä edustaa hallituksessa viisi, kun taas DPS:stä kolme ministeriä. Molemmilla puolueilla on omat varapääministerit, tässä tapauksessa Opetusministeri Daniel Valchev (NDSV) ja luonnononnettomuus- ja hätätilaministeri Emel Etem (DPS).

Pääministeri S. Stanishev määritteli hallituksen virkaanastujaispuheessa eduskunnassa tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat. Hän luonnehti hallitusta keskustavasemmistolaiseksi tai sosiaaliliberaaliksi, tukeutuen koalitioon, joka etsii kompromissia markkinoiden, yhteiskunnan ja valtion välillä, tavoitteena maan kehittyminen eteenpäin. Pääministeri arvioi hallitusta Euroopan integraation, talouskasvun ja sosiaalisen vastuun hallitukseksi.

Hallituksen ensisijaisena tavoitteena on Bulgarian valmistaminen vuoden 2007 alussa toteutuvaa EU-jäsenyyttä varten. Tämän vuoksi eduskunta aikoo hyväksyä vuoden 2005 loppuun mennessä noin 50 uutta lakia. Niistä tärkein on tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä hyväksyttävä uusi rikosprosessilainsäädäntö. Oikeusjärjestelmän uusiminen on Euroopan Unionin tärkein vaatimus Bulgariaa kohtaan, Euroopan Komission määrittelemänä. Vuoden loppuun mennessä tulee hyväksyä myös tarvittavat muutokset maan perustuslakiin.

Korkean ja vakaan talouskasvun saavuttaminen on toinen hallituksen ensisijaisista tavoitteista. Hallitusohjelma asettaa tavoitteekseen vähintään 6 % vuosittaisen BKT:n nousun.

Hallituksen kolmas päätavoite on bulgarialaisten elintason kasvun nopeuttaminen sekä sosiaalisten ongelmien asettaminen etusijalle, erityisesti tulokysymyksissä, eläkkeissä, terveydenhuollossa ja sosiaaliturvassa.

Hallituksen erittäin tärkeä välitön tehtävä on kesän tulvien aiheuttamien va-hinkojen korjaaminen. Aiheutuneet kulut tästä ovat arvioiden mukaan yli 1 mrd. levaa (yli 500 milj. euroa).


Tri Venelin Tsachevsky,
Bulgarian Tasavallan suurlähettiläs Suomessa
Suomentanut Ilkko Suvilehto

Alkuun


Kulttuuri- ja luontomatkailua Sofiassa:
Mestarin katse Vitoshan keväässä

Sofiassa on kaikkea, mitä kaupunkilomakohteissa yleensä: museoita, gallerioita, rakennustaidetta, ostospaikkoja ja hyviä ravintoloita. Mutta Vitosha-vuoren kansallispuisto kaupunkiliikenteen ulottuvissa tekee Sofiasta myös luontomatkakohteen. Siispä nauttimaan sekä kulttuurista että luonnosta päiväretkellä Bojanassa!

Hygienia-keskuksen sairaala-alueelta bussilla numero 64 ylös kohti Vitoshaa ja Bojanan kirkon pysäkille. Parin sadan metrin päässä rehevässä varjoisessa puistossa, vanhojen muratin kietomien puiden keskellä sijaitsee itse kirkko, Unescon maailmanperintölistan kohde. Ulkomaalaisilta veloitetaan 10 levaa/hlö, mutta sillä saa englanninkielisen opastuksen.

Kirkon seinämaalaukset ovat upeat ja osin ällistyttävän hienosti säilyneet - etenkin jos pitää paikkansa, että kirkko oli käytössä vuoteen 1944 asti, kuten opas kertoo. Maalaukset ovat 1200-luvun lopulta, tehty maa- ja kasviväreillä, joiden kerrotaan kestävän hyvin aikaa. Nykyisin kirkkoon on järjestetty tasainen 18 asteen lämpötila, jonka vuoksi, jokainen ovi suljetaan erikseen ennen kuin kirkossa pääsee eteenpäin. Osa maalauksista oli huhtikuussa puhdistettavina ja enin osa saataneen palautetuiksi.

Elämänmakua yli 700 vuoden takaa

Tekijästä tiedetään vain, että hän oli ns.Tarnovon koulukuntaan kuulunut mestari ja yhden kuvista arvellaan olevan hänen omakuvansa. Mestarin älykkäät, hätkähdyttävän elävät silmät löytävät katsekontaktin vierailijaan, seisoo tämä sitten missä kohtaa kirkkoa tahansa! Ja siis todella mestarin! Hän on tavoitellut henkilöihinsä ilmeikästä näköä, katsonut ympärilleen ja maalannut persoonallisia hahmoja; ollut murtamassa Bysantin viileän kaavamaista perinnettä elämänmakuisemman kuvaamistavan tieltä. Hellyttävä on kuva viimeisestä ehtoollisesta, jossa ruokapöydällä on sitä, mitä aikakauden köyhät bulgarialaiset söivät: leipää, sipulia, valkosipulia, retikoita. Ehkä ne olivat arkea hänelle itselleenkin, mutta etenkin niille ihmisille, joiden oli tarkoitus päästä kuvien kautta lähelle Raamatun kertomuksia. Kirkon rakennuttajiin kuuluneiden maaherra Kalojanin ja hänen vaimonsa Desislavan sekä keisari Konsantinin ja keisarinna Irinan kasvoista voi kuvitella lukevansa heidän tuntemuksiaan, ja heidän loiste-liaiden vaatteidensa lukemattomat yksityiskohdat on kuvattu tarkkaan. Opas osoittaa kuvaa nuoresta Kristuksesta - viitasta on löydetty kaikkiaan 24 eri okran sävyä.

Vuoristokasveja, huikeita näkymiä

Kirkon jälkeen jatkamme ylemmäs kohti Vitoshaa. Matkalla voi katsella, miten upeassa ympäristössä asuvat varakkaat nykybulgaarit tässä Kalojanin ajalla perustetussa kylässä. Ja kun silmää taakseen, näkee Sofian alhaalla laaksossa taustanaan toisella laidalla kohoavat Balkan-vuoret.

Bojanan vesiputoukselle, järvelle ja muille luontonähtävyyksille lähtevät opastetut patikointireitit metsän laidasta. Me lähdemme kohti putousta. Matka kestää kuulemma kaksi tuntia, kilometreissä matkaa ei nimittäin mitata. Alamme nousta ylös pitkin heleänvihreää, vasta lehtensä saanutta pyökkimetsikköä. Matkan varrella puiden lehdet ensin pienenevät, sitten häviävät kokonaan. Puusto muuttuu, välillä on lehmusmetsää, välillä pitkäneulasista männikköä. Maantiedettä opiskellut tyttäreni sanoo, että sata metriä korkeudessa merkitsee ilmastollisesti tuhatta kilometriä pituutta. T-paidan päälle pitää lisätä ensin pusero ja lopuksi vielä takki. Polku kiertää vuoren laitaa ja kasveista kiinnostunut voi havainnoida suomalaisten kasvien balkanilaisserkkuja: tuoksuorvokkeja, keltavuokkoja, imiköitä, keväisiä linnunherneitä, linnunsilmiä, tyräkkejä; vuohenjuuretkin kasvavat täällä villeinä ja kiurunkannus on valkoinen. Yksi erikoisen näköinen tuntematon kasvikin löytyy, jouluruusua muistuttava viherkukkainen kasvi, jokin helleboris.

Polun vierestä rinne syöksyy alas - melkein ei hirvene katsoa sinne. Kuivat lehdet ovat liukkaita ja askeliaan pitää varoa. Polun mutkien takaa avautuu huikeita näkymiä. Upeimmille paikoille voi pysähtyä lepuuttamaan maitohapon pahoinpitelemiä pohkeitaan ja pitämään evästaukoa. Muutaman kerran vuoripuro katkaisee polun jo ennen kuin päästään putouksille ja hetken mietimme: tässäkö putous? Mutta sitten hyppelemme puron yli kiviä pitkin ja jatkamme matkaa, kun polkukin jatkuu.
Muita kulkijoita tapaa kummallisen vähän - kummallisen, kun ajattelee, että kysymys on upeasta, miljoonakaupun-gin kyljessä olevasta luonnonpuistosta!

Lopulta olemme perillä - ja todellakin melkein täsmälleen kahden tunnin päästä. Vesimassat syöksyvät lähes pystysuorilta kalliojyrkänteiltä alas kahtena kuohuvana nauhana, ryöppyävät vaahtoisina pyörteinä alas pitkin laaksoa. Näkymättömän pienten pisa-roiden kostean kosketuksen tuntee koko kapeassa laaksossa kasvoillaan.

Paluu on paria rinnettä lukuun ottamatta laskua ja koettelee jalkoja paljon vähemmän kuin nousu. Hygieniakeskuksella vaihdamme bussia ja pääsemme asunnolle vähän ennen neljää. Retki kesti seitsemisen tuntia ja sänky tuntuu jostain syystä erittäin kutsuvalta.

Ritva Särkisilta

Alkuun


Kaasuvuoto Sofian Dragalevtsin kaupunginosassa

Sofian yläluokkaisessa kaupunginosassa Dragalevtsissa oli kaasuvuoto sunnuntaita (4.9.2005) vastaisena yönä. Alueella on useita motelleja ja hienoja yksityishuviloita. Yhteentoista taloon menevä kaasuputki vuoti toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Asukkaat havahtuivat erittäin pahaan hajuun.
Kaasuntuottajayhtiö tyynnytti ihmisiä mahdollisten tuhojen suhteen kertomalla luonnonkaasun olevan kevyempää kuin ilma ja haihtuvan nopeasti.


Novinite 4.9.2005
käännös Mikki Lehessalo

Alkuun


"THE BOILING POINT OF FANTASY" -

Tanssivia hahmoja, pronssista esiintyöntyviä käsiä, vauhtia ja pysähdyksiä. Bulgarialaisen Vesselin Lambrevin veistoksissa jähmeä pronssi muuttuu alati liikkeessä olevaksi, pyöriväksi massaksi, joka hetkittäin ottaa ihmisen tai eläimen muodon. Lambrevin veistokset ovat täynnä elämää ja dynaamista kauneutta.

Lambrevin kulttuurikeskus Caisassa 31.8.2005 avattu näyttely "Boiling Point of Fantasy" avaa ovet bulgarialaiseen nykykuvanveistostaiteeseen. Lambrev valmistui Sofian Kansallisesta taideakatemiasta vuonna 1989 ja on ehtinyt esitellä veistoksiaan lukuisissa näyttelyissä niin Bulgariassa kuin ulkomaillakin. Lambrevin kotikaupunki, Plovdiv on tunnettu taiteilijoistaan ja maalareistaan. "Kotikaupungissani on vaikuttanut niin roomalaisen, bysanttien, muinaisten traakkien ja protobulgarialaisten kulttuuri," totesi taiteilija Lambrev näyttelynsä avajaispuheessaan. Lambrev ammentaakin luovuuttaan kaupungin monivaiheisesta historiasta ja ainutlaatuisesta tunnelmasta.

Lambrev vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2003, ja kertoi ihastuneensa maahan heti. Caisassa Lambrev esittelee noin 30 teostaan, jotka hän on luonut juuri tätä näyttelyä varten.
Näyttelyn avajaispuheessaan suurlähettiläs Venelin Tsachevsky totesi tämän kaltaisten näyttelyiden olevan "avain bulgarialaiseen taidemaailmaan, joka on luova ja kiinteä osa eurooppalaista kulttuuria, josta niin monet nykytaiteilijat ovat ja voivat ammentaa perinteisiin pureutuvaa luovuutta."

Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen johtaja Pekka Timonen totesi Lambrevin näyttelyn jatkavan Suomen ja Bulgarian välistä kulttuuriyhteistyötä ja rikastuttavan kummankin valtion taiteilijavaihtoa, avartavan suomalaisten taiteen ystävien ja näyttelyvieraiden tuntemusta Bulgarian historiaan, nykyisyyteen sekä myös tule-vaisuuteen.

Lambrev puolestaan korosti Suomen ja Bulgarian yhteisiä historian hetkiä ja sitä, että bulgarialaiset edelleenkin muistavat ja kunnioittavat niiden suomalaisten muistoa, jotka vuonna 1877-78, henkensä uhraten taistelivat Bulgarian vapauttamiseksi 500 vuotta kestäneestä ottomaanien ikeestä. Näyttelyssä on tästä sodasta kertovan muistomerkin luonnos. Taiteilija toivoi suomalaisten ja bulgarialaisten taiteilijoiden tiivistävän kanssakäymistä, vierailevan molemmissa maissa esittelemässä taidettaan.

Minun suosikkiveistokseni on "Haavoittunut askel" - ehkäpä sinunkin.

Näyttely on avoinna 20.9.2005 asti ja siihen voi tutustua arkisin kello 10-18. Kulttuurikeskus Caisan osoite on; Mikonkatu 17 C (2.kerros). Näyttelyyn on vapaa pääsy!
Todella upea näyttely! Kannattaa käydä tutustumassa ja ehkäpä ostamassakin Lambrevin teoksia.

Sirkka-Liisa Lindqvist
Puheenjohtaja

Alkuun


Kansalaisaloite komissiolle:)
EU-elintarvikevirasto Bulgariaan!

Berlusconi vei meiltä EU-elintarvikeviraston Parman kinkulla.

Jos ilmakuivattujen tuotteiden laatua pidetään kriteerinä, niin oikeuden mukaan virasto pitäisi 2007 siirtää Bulgariaan. Sillä mitä on Parman kinkku: ylihinnoiteltua sian takapuolta! Bulgarialainen pastarma sen sijaan tehdään jalompien eläinten jalommista ruumiinosista - pääasiassa naudan fileestä, mutta lampaan ja vuohen fileestäkin sitä kuulemma voi tehdä. Fileet ilmakuivataan sen jälkeen, kun ne ensin on asiantuntevasti maustettu suolalla ja yrteillä. Lopputuloksena on tuote, joka hakkaa Parman kinkun mennen tullen.

Ai niin, toisen tulkinnan mukaan Berlusconi vei meiltä elintarvikeviraston miehisellä vetovoimallaan. No, Bulgarialla on laadukkaampaa tarjottavaa myös siinä tuoteryhmässä…

Ritva Särkisilta

Alkuun


LOMA SUNNY BEACHILLA -
"MUURAHAINEN" KAUPPAMIEHENÄ

Tänä vuonna valitsimme Bulgarian matkakohteeksemme, lentomatka sinne kun on sopivan pituinen. Alle kolme tuntia ja perillä ollaan. Jännitti aluksi minkälainen on valitsemamme hotelli, mutta yllätyimme positiivisesti, palvelu oli kohteliasta ja huoneet tilavat ja siistit.

Tulopäivää seuranneena aamuna lehdissä oli isot otsikot "helle alkaa" ja sehän sopi meille! Hellettä riittikin koko viikoksi, muutama sadekuuro tuli viimeisten kahden päivän aikana.
Hotellimme oli aivan rannan tuntumassa, merinäköalan tosin peitti iso hotelli meidän ja rannan välissä! Ranta oli siisti ja hienohiekkainen, kävimme siinä joka aamu ennen puoltapäivää ja
iltaisin jolloin oli hyvin tilaa. Iltapäivisin tutustuimme kaupunkiin kävellen ja teimme edullisia ostoksia. Varsinkin poikiani (14 ja 15 -vuotiaat) kiinnostivat vaatteet. Rannassa olevaan nuoreen kauppiaaseen tutustuimmekin ostoksia tehdessämme ja hän opetti meille bulgariaksi "kiitos" ja me vastavuoroisesti opetimme hänelle suomeksi muutaman sanan. Hän osasikin jo paljon suomen kielen sanoja, ja kun hän niitä osaamiaan sanoja meille luetteli niin "muurahainen" sai meidät nauramaan ja siitä lähtien kutsuimme häntä muurahaismieheksi!

Viikon aikana lapset vuokrasivat mopedin muutaman kerran, pelasivat biljardia ja minigolfia, mutta kaikista kivointa kuitenkin taisi olla trampoliini hyppelyt, kuminauhan varassa pystyi tekemään kaikenlaisia hyppyjä. Sellainen mahdollisuus oli jopa oman hotellimme pihalla.

Sen huomasimme, että aivan rannan tuntumassa olevissa putiikeissa, kojuissa ja ravintoloissa hinnat olivat korkeammat kuin keskustan kukkaiskadulla. Mutta kaiken kaikkiaan hintataso oli edullinen meille. Taksikuskien kanssa hinnoista pystyi sopimaan jo etukäteen ja bussilla matkustaminen oli halpaa.

Matkatoimisto järjesti ostosmatkan Burgasiin ja kiertelimme ja katselimme ympärillemme siellä muutaman tunnin. Seuraavana päivänä ajoimme taksilla Nessebarin kalastajakylään ja ihastuimme siihen miljööseen. Teimme myös oman patikkaretken läheiseen St.Vlasin kylään. Törmäsimme siellä mielenosoittajiin, jotka protestoivat rannan rakentamista vastaan. Heidän kylässään ei ole vielä rannassa vieri vieressä hotelleja kuten Sunny Beachilla.

Matkamme oli onnistunut ja hotelli "Galab" oli myös hyvä valinta. mieleen jäivät hyvät ja maistuvat ruoat, ystävällinen palvelu ja iloiset ihmiset.

Bulgariaan menemme kyllä toistekin, seuraavan kerran kohteena Varna. Ehkä jo ensi kesänä!

Liisa Laitinen

Alkuun


TURUSSA MENNÄÄN NUUTTIJUHLASTA TEATTERIIN

Turun Bulgaria-Seura toteutti jäsenilleen suunnatun jäsenkyselyn. Kyselylomakkeet postitettiin 17.2.2005 ja tuona päivänä seurassa oli jäseniä 98 henkilöä. Lomakkeita jaettiin yksi taloutta kohden ja niitä yhteensä lähetettiin 71 kappaletta. Vastauspäivämäärä oli 11.3.2005 ja vastauksia odotettiin 24.3.2005 saakka ja siihen mennessä vastauksia palautui 38 kappaletta, mikä tiesi vastausprosenttia 53,52 %. Tulosta voidaan pitää hyvänä.

Tutkimusraportti valmistui 20.4.2005. Tämän jälkeen tuli vielä kaksi vastauskaavaketta, mutta niitä ei enää pystytty käsittelemään.

Tutkimuksessa kartoitettiin jäsenten mennyttä osallistumista seuran tapahtumiin ja toiveita tulevan toiminnan suhteen. Lisäksi kyseltiin halukkuutta yhteiselle Bulgarian matkalle ja tapoja juhlistaa vuonna 2007 seuramme 50- vuotistaivalta.

Viimeisen kahden vuoden aikana eniten oli osallistuttu seuran teatterimatkoille ja toiseksi eniten Nuuttijuhlaan. Nämä erottuivat selvästi suosituimmiksi.

Tulevan toiminnan osalta halutuinta olivat samat kuin menneen suosituimmat eli teatterimatkat ja Nuuttijuhla. Ne erottuivat selvästi muista tapahtumista. Näitä selvästi jäljessä, mutta keskenään tasavahvana, olivat muut retket ja matkat Bulgariaan. Näistä matkoja Bulgariaan tarkasteltiin lähemmin ja matkatyyppien ja matka-ajankohdan toiveiden perusteella ei ole mielekästä ainakaan Turussa paikallisella tasolla järjestää omaa matkaa Bulgariaan. Esimerkiksi Suomi-Bulgaria-Seurassa usein esillä olleet ruuanvalmistuskurssit ja bulgarian kielen kurssit eivät olleet kovinkaan toivottuja Turun Bulgaria-Seuran jäsenten keskuudessa.

Eroja eri ikäluokkien ja sukupuolten välillä löytyi sekä menneeseen toimintaan osallistumisessa että halutussa tulevassa toiminnassa. Nämä erot on luettavissa tutkimusraportista.

Harrastustoiminnan kannalta ajateltuna surullinen tulos saatiin, kun tiedusteltiin halukkuutta osallistua seuran toimintojen järjestelyihin. Peräti 76 % vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole halua olla mukana järjestämässä toimintaa. Vain vajaa neljännes oli halukas olemaan aktiivinen seuran toiminnassa. Tämänkin osalta eroja löytyi mm. eri ikäluokkien välillä.

Bulgariassa on sentään käynyt 82 % seuramme jäsenistä. Aikeissa matkustaa tuohon ystävyystoimintamme kohdemaahan on 55 % jäsenistöstämme.

Seuramme 50- vuotisjuhlia kommentoi hieman yli puolet kyselyyn vastanneista. Juhlinnan tavan osalta annettiin ohjeeksi juhlatilaisuuden vietto. Sen sisältö sai erilaisia merkityksiä ja tapoja. Yhteenvetona sisällön suhteen voidaan todeta, että sinne halutaan kutsuvieraita erilaisista kohderyhmistä, tilaisuuteen ruokailua sekä tanssia ja muuta ohjelmaa.
Huolestuttavaa oli se, että tutkimukseen vastanneista ei ollut yksikään alle 30-vuotias. Alle 40-vuotiaitakin oli todella vähän. Tätä voidaan heijastella siihen, että mihin seuran toiminnassa on aiemmin osallistuttu ja mitä halutaan jatkossa järjestettävän. Näitä suosittuja tapahtumia ei todella harvalukuinen vastaajien alle 40-vuotiaiden ryhmä laisinkaan tyrmännyt; heillä toiveet vain jakautuivat tasaisemmin kuin varttuneimmilla ikäluokilla.

Vastauskaavakkeissa annettiin niin kiitoksia kuin kritiikkiäkin. Mitään suurta määrää ei kumpaakaan tullut. Kritiikin osalta ei tullut esiin varsinaisia konkreettisia ehdotuksia, joissa olisi ehdotettu "miten" jokin asia pitäisi hoi-taa.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vielä vuonna 2007 Turun Bulgaria-Seura viettää tukevassa kunnossa seuransa 50-vuotisjuhlaa, mutta sen jälkeinen aika saattaa jäsenistön tämän hetkinen ikäjakauma huomioon ottaen olla jonkin verran ohkaisempaa, kunnes toiminta lopulta hiipuu. Tutkimusraportin kirjoittajallakaan ei ole ideoita, miten kääntää suunta ylöspäin jäsenmäärän ja aktiivisten jäsenten määrän kasvattamiseksi. Eikä niitä ideoita ole myöskään tällä tämän tiivistelmän kirjoittajalla.

Tutkimusraportin tekijä on virallisesti Turun Bulgaria-Seuran johtokunta, mutta varsinaisen työn teki seuran sihteeri Petri Puheloinen ja tämän tiivistelmän kirjoittaja hieman häntä avusti.

Tutkimusraportti on vapaasti saatavissa halukkaille, kunhan maksaa kopiointi- ja postituskulut. Asiaa voi tiedustella Turun Bulgaria-Seuran johtokunnan jäseniltä.

Tutkimusraportti on jaettu heistä paikalla olleille seuran johtokunnan kokouksessa 2.6.2005.
Tutkimuksen alustavat tulokset esiteltiin jäsenistölle jo seuran vuosikokouksessa 19.3.2005.
Merkittäviä muutoksia tuon päivän tilanteeseen ei tutkimuksen tuloksissa tullut.

Tutkimusraportti on nimetty nimellä "Nuuttijuhlasta teatteriin" Siitä tämän lyhennelmän nimi, sillä tämä on lyhennelmä; varsinaisessa tutkimusraportissa on kansilehden ja liitteiden kera yhteensä 41 sivua. Ja tutkimusraportin nimihän muodostuu Turun Bulgaria-Seuran jäsenten keskuudessa kahdesta suosituimmasta seuran toimintamuodosta.

Raision Krookilassa 26.5.2005,
Eija Puheloinen

Alkuun


TURUN BULGARIA-SEURAN VUOSIKOKOUS

Turun Bulgaria-seuran vuosikokous pidettiin lauantaina 19.3.2005 Turun Hansakorttelissa sijaitsevan ravintola Gardenian kabinetissa. Ravintola on sama, missä seuramme lounastapaamiset pidetään aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina lukuun ottamatta kesäkuukausia.

Turussa oli vuosikokouspäivänä kaunis kevätsää. Liekö se yhdessä erinäisten jäsenten päällekkäisten menojen kanssa verottanut osallistujamäärää, sillä paikalla oli seuran jäsenistä vain 18 henkilöä.

Ennen kokouksen varsinaista avausta kokousväki vietti minuutin hiljaisen hetken 27.2.2005 edesmenneen seuramme kunniapuheenjohtaja Eero Numerian muistoksi.

Varsinaiset vuosikokousasiat käsiteltiin jouhevasti. Puheenjohtajana jatkaa Taisto Salminen ja johtokuntakin on vuodelle 2005 lähes samassa kokoonpanossa kuin menneenäkin vuotena. Kunniapuheenjohtajamme Ensio Laine vetäytyi omasta pyynnöstään pois johtokunnan työskentelystä ja samoin teki johtokuntamme pitkäaikaisjäsen ja monessa seuramme tilaisuudessa esiintynyt Elise Eskelinen. Toivottavasti Elise vielä jaksaa tilaisuuksissamme suoda meille esiintymislahjakkuutensa iloja.

Turun Bulgaria-Seura toteutti helmikuussa kuluvana vuonna jäsenilleen suunnatun kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena on mm. kartoittaa jäsenten toiveita seuramme toiminnan suhteen. Seuran sihteeri esitteli kyselyn alustavia tuloksia ja niiden pohjalta keskusteltiin. Lopullisen tutkimusraportin hän lupasi valmistuvan kevään aikana ja sen pohjatta kyselyn tutkimustuloksista on tarkoitus kertoa silloin myös Bulgarian Viestin lukijoille.

Johtokunta järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen. Seuran matkailujaostoon tuli muutos sen puheenjohtajan osalta. Matkailuasioita tänä vuonna seurassamme vetää Ari Puheloinen. Seuramme asiantuntijajäseneksi johtokuntaamme nimettiin Ilkko Suvi-lehto, sillä totesimme hänen mm. jo viime vuoden aikana käytännössä hoitaneen tehtävään liittyviä asioita varsin mallikkaasti.

Näissä tunnelmissa Turun Bulgaria-Seura jatkaa vuotta 2005 suuntana ainakin vuosi 2007, jolloin seuramme täyttää 50- vuotta ja Bulgaria liittyy Euroopan Unioniin, ja tietysti pidemmällekin.

Eija Puheloinen

Alkuun


HEINÄKUINEN PRIMORSKO

Koko pitkän ja ankean talven olimme mieheni Petrin kanssa selanneet kaikki mahdolliset matkaoppaat hiirenkorville. Uusia kohteita Bulgariaan ei ollut kovin monta; patikointiretki vuoristoon sekä Mustanmeren rannalla sijaitseva Primorsko. Viime kesänä teimme kiertoajelun, joten päätimme että testaamme Primorskon. Mukaamme lähti tietenkin myös Petrin veli Ari, meidän oma "ottopoika".

Primorsko on pieni, suomalaisille uusi Finnmatkojen lomakohde. Paikka sijaitsee Burgasista noin 65 km etelään. Vakituisia asukkaita kylässä on noin 2000, mutta matkailukautena noin 10 000. Varsin pieni lomakohde verrattuna siis vaikka Sunny Beachiin.

Majoituimme Hotelli Perla Plazaan, joka on rakennettu 2001. Mukava hotelli, jossa oli runsas aamupala ja muutoinkin hyvä ruoka. Vaikka vastaanotossa oli töissä ainakin viisi ihmistä, englantia osasi vain joukon vanhin rouva. Ravintolan muukaan henkilökunta ei kovin paljon englantia puhunut. Hotellin allasbaarin kahdesta pojasta toinen taisi englantia. Allasbaarimikkoihin oli muutenkin kovin vaikea saada kontaktia, edes katseella. Joskus tuntui, että he jopa välttelivät meitä tummien aurinkolasien takaa, vaikka me osasimme tilata juotavamme maan kielellä emmekä varmasti kitsastelleet juomarahoissa. Tilanne joskus suorastaan suututti.

Primorskon on siis suomalaisille uusi paikka, mutta saksalaiset ja tsekit ovat jo vanhoja konkareita kylässä. Sen huomasi vaikka siitä, että paikalliset puhuivat enimmäkseen saksaa, ruokalistat ravintoloissa olivat bulgariaksi, saksaksi tai tsekiksi, englanniksi tuskin olleenkaan. Onneksi on sen verran jäänyt bulgariaa päähän, että joka päivä sai syötävää ja juotavaa. Tulihan siinä samalla saksan kertaustakin ja jopa muutama sana tsekkiä opittua. Matkailu avartaa!!

Finnmatkojen opaspalvelut olivat tällä reissulla, jos ei nyt ala-arvoiset niin huonot kumminkin. Koneessa tuumimme, että koska edessä on noin tunnin ajomatka, opas ehtiikin jutella monenmoista uutta tietoa maasta. Saavuimme Burgasin kentälle ja ilmoitimme oppaalle mihin olimme menossa. Opas sanoi että tuo kuuden hengen auto vie meidät perille. Autoon tuli myös isä kahden tyttärensä kanssa. Opas sanoi heti ettei hän tule mukaan, mutta perillä on toinen opas, joka ohjaa hotelliin ja antaa siellä paremmat ohjeet. Kenttäopas mainitsi vain, että vesijohtovettä voi huoletta juoda ja yhdellä eurolla saa noin kaksi levaa. Auton ovi kiinni ja hyvää matkaa.

Kauniiden maisemien läpi ajellessamme odotimme innolla uutta kohdetta. Kohdeopas siellä jo odottelikin meitä. Hän toivotti tervetulleiksi, sanoi että tuossa on hotellimme ja vastaanotossa tiedetään odottaa meitä; sieltä saa avaimen ja tallelokeron. Opas lähti isän ja tyttärien kanssa toiseen hotelliin ja huikkasi vielä mennessään että hän on paikalla klo 19.00, jos on jotain kysyttävää. Hieman me äimistelimme tilannetta, mutta mitäs siitä: tämä olikin tällainen omatoimimatka. Emme vaivanneet opasta kuin kerran: kun kysyimme ruokapaikasta sekä matkaesitteen mainitsemasta minijunasta. Opas nauroi ja sanoi ettei täällä ole mitään minijunaa kulkenut ainakaan kahteen vuoteen.

Primorskossa oli sekä Finnmatkojen järjestämiä että kansainvälisiä retkiä. Olimme odottaneet jonkinlaista yhteistä illanviettoa, mutta päättelimme että jos paikalla on neljä aikuista ja kaksi lasta, tapahtumasta ei tule kummoistakaan. Tosin siinä parin päivän sisällä suomalaisia saapui sankoin joukoin, joten olisi luullut että jokin sopiva tapahtuma olisi ollut paikallaan. Me omatoimimatkalaiset otimme taksin ja lähdimme tapamaan tuttujamme Nessebariin ja Sunny Beachiin. Matka oli huomattavasti halvempi kuin matkatoimiston järjestämä matka.

Ruoka oli kaikissa paikoissa hyvää, jossain jopa ihan hirvittävän hyvää. Hintataso vaihteli, mutta 40 levalla (20 eurolla) kolmen hengen porukka söi ja joi ruhtinaallisesti. Palvelu oli pääsääntöisesti hyvää. Hieman harjaannusta ravintolahenkilökunta kyllä tarvitsee; vain kaksi kertaa kahden viikon aikana onnistuimme saamaan kaikki ruoan samaan aikaan. Yleensä kävi niin että joku porukasta oli jo syönyt, kun viimeinen sai lautasen eteensä. Siinä sitten vesi kielellä odoteltiin... Annokset olivat ruokaisia, kunhan muisti tilata myös kaikki karnityyrit. Bulgariassahan pitää tilata perunat/ riisit/kasvikset erikseen, toisin kuin meillä kotomaassa, jossa ne kuuluvat jo annokseen.

Kahden viikon aikana ehtii pienen kylän ravintolat koluta pariin kertaankin. Opas suositteli varsinkin kahta; Lambrinoa ja Kukeria. Kukerissa oli valtavan hyvä kavarma, jota olisi voinut syödä vaikka kuinka paljon.

Kanaruoat olivat yleisesti joka ravintolassa ihanan pehmeitä, juuri sopivasti kypsiä. Lambrinon bulgarialaiset lihapullat olivat suussa sulavia ja kastike niiden kanssa vei melkein kielen mennessään. Onhan siellä muitakin ravintoloita: Koral, jossa toisella kertaa käydessämme kokilla taisi olla hieman huono päivä, koskapa meikein kaikki ravintolan asiakkaat saivat ruokansa silloin tällöin ja eräs seurue kyllästyi odottamaan ja lähti kokonaan pois. Tarjoilija oli kovasti pahoillaan tilanteesta, näitähän sattuu. Ruoka oli kuitenkin maukasta, varsinkin mixed grill, jonka Ari söi.

Aivan hotellimme vieressä on viehättävä ravintola nimeltään Zenger, jossa on hyvä shopska sekä maistuvan raikas tarator. Zengeriä vastapäätä on ravintola nimeltään Zorbas. Paikkaan sai melkeinpä jonottaa, jos ei ollut hyvissä ajoin liikkeellä. Zorbaksessa oli lisukkeena vallan mainioita perunoita: pieniä, kuoripäällisiä, tillillä ja voisulalla ryyditettynä. Vain Ahti-silli puuttui, niin suomalaisen makuisia ne olivat.

Primorskossa on tarjolla tietenkin pizzaa, pastaa ja kanakebabeja, mutta ei onneksi yhtään McDonalds'ia. Paikallisia omia hampurilaiskojuja oli, mutta niiden antimista emme ehtineet nauttia.

Pohjoinen ranta oli hienoa hiekkaa, mutta valitettavan kapea. Siellä sai suomalainen totutella tsekkiläiseen ja saksalaiseen jalkahikeen oikein olan takaa. Vaikka meidän kaislamattojen väliin olisi jäänyt kuinka pieni kolo tahansa, siihen tuli toinen turisti perheensä, kumminsa, mumminsa ja muun suvun kanssa aivan viereen. Ja voi tavaton sitä puheen pörinää ja muuta oheistoimintaa. Me yritimme tyhjentää mielemme ja RENTOUTUA, niin haaveeksi jäi. Eteläinen ranta olikin sitten isompi, mutta meistä jonkin verran kauempana, joten kävimme siellä vain piipahtamassa.

Primorskon pohjoispuolelle rakennetaan paljon uusia ja isoja hotelleja, joten rannalla tulee olemaan vielä ahtaampaa kuin nyt. Eteläpuolella, jossa on isompi ranta, ei taas ollut mitään rakennustoimintaa, ainakaan vielä.

Primorsko on viehättävä pikku kylä, jossa näkee ihania vanhoja mummoja ja pappoja, aitoja bulgaareja. Kissat ja koirat nauttivat auringon lämmöstä. Joka talon pihalla kasvoi viiniköynnöksiä, ruusuja ja valtavia hortensiapensaita kaiken maailman väreissä. Monet kukat on vain istutettu jonkinmoiseen purkkiin ja siinä ne kasvaa rehottivat.

Matkaesite oli oikeassa ainakin yhdessä asiassa. Nimittäin siinä, että Primorskoon kannattaa matkustaa, ennen kuin liian moni turisti löytää tämän lomakohteen, jossa kohtaa vielä paikallisia ihmisiä ja heidän normaalia arkipäiväänsä. Primorskossa on turvallista liikkua, "rahanvaihtajat" eivät ole vielä löytäneet tietään sinne ja hyvästä ruoasta ja juomasta voi turvallisin mielin nauttia. Toivottavasti opaspalvelut ja retkitarjontakin palautteiden ja ajan myötä paranevat. Tosin jo useamman kerran maahan matkustaneena ei juuri oppaiden palveluita tarvitsekaan.

Primorskon kuulumisista kirjoitti
Eija Puheloinen Raisiosta

Alkuun


30-VUOTIAS VALKEAKOSKEN SUOMI-BULGARIA-SEURA TOIMII VILKKAASTI!

Suomi-Bulgaria-Seuran Valkeakosken osasto vietti näyttävät 30-vuotisjuhlat 21.05. Tilaisuutta juhlisti suurlähettiläs seurueineen.

Valkeakosken kirjastoon oli koottu Bulgaria-aiheinen valokuvanäyttely, jonka suurlähettiläs Venelin Tsachevsky avasi. Valokuvanäyttelystä siirryttiin kaupunkikierroksen jälkeen Kaupunginteatterin tiloihin, jonne ahkera ja taitava seuramme talkooväki oli kattanut aivan mahtavat juhlapöydät. Juhla-pöydän antimet olivat bulgarialaisvaikutteiset.

Juhlan avasi seuran puheenjohtaja Inna Ilivitzky, joka puheessaan muisteli menneitä aikoja, kertoen tiiviistä yhteistyöstä urheiluseura Valkeakosken Koskenpoikien voimistelujaoston kanssa. Valkeakoskella vierailee vuosittain rytmisen voimistelun ja aerobicin val-mentajia. Yhteistyö suuntautuu molempiin suuntiin, valkeakoskelaisia ja pirkanmaalaisia voimistelijoita käy valmennuksessa bulgarialaisilla valmennusleireillä. Bulgarialaisten valmentajien vieraillessa kaupungissamme kutsutaan heidät aina seuramme tilaisuuksiin.

Juhlatilaisuudessa kiitettiin ja muisteltiin perustajajäseniä, juhlassa mukana olleet perustajajäsenet kukitettiin. Suurlähettiläs Venelin Tsachevsky kiitti puheessaan Valkeakosken aktiivista seuraa ja toivotti monia suomalais-bulgarialaisia vuosia eteenpäin.

Juhlan tunnelma oli aivan erinomainen ja yhtenä syynä siihen oli bulgarialaisten vieraiden esittämä korkeata-soinen musiikkiohjelma, joka huipentui yhteiseen suomalais-bulgarialaiseen horon tanssimiseen. Juhliin osallistui 100 henkeä.

Seuramme tämän vuoden toiminta ei loppunut tähän. Heinäkuussa kävimme onnistuneella kesäretkellä Hauhon Ilorannassa; retkeen osallistui jäseniämme ympäri Suomea. Elokuussa seuramme järjestää perinteisen matkan Bulgariaan Varnan Sveti Konstantiniin. Osallistujia matkalle on tällä kertaa 42! Perillä järjestämme retken Sozopoliin ja illalla vietämme ystävyysiltaa Burgasin Bulgaria-Suomi-seuralaisten kanssa.

Perinteisen pikkujouluristeilyn teemme Suomenlahden yli.
Kyllä Valkeakosken osastossa toimintaa riittää, siitä kiitos aktiiviselle hallitukselle ja mukaville jäsenille ympäri Suomea.

Valkeakoskella 10.8.2005
Inna Ilivitzky
puheenjohtaja


Alkuun


Ruotsi murskasi Bulgarian 3-0
- Punaisten korttien painajainen

Ruotsi potki Bulgarian ulos World Cupista karsintaottelussa lauantaina 3.9.2005 kotivoitollaan 3-0.
Maalit syntyivät toisella puoliskolla vain minuutteja sen jälkeen, kun sekä Blagoy Georgiev että valmentaja Stoitchkov olivat saaneet punaisen kortin. Georgieville oli jo näytetty pari kertaa keltainen kortti ja kolmas oli tietenkin punainen ja ulosajo kentältä. Tämä raivostutti Hristo Stoitchkovin täysin. Hänen erittäin tunnepitoinen reagointinsa aiheutti välittömästi punaisen kortin.
Ruotsalaiset pelaajat käyttivät tilanteen edukseen ja Ljungberg teki ensimmäisen maalin. Mellbergin ja Zlatan Ibramovicin maalit seurasivat melko nopeassa tahdissa.
Lauantain tulos on tasan samanlainen kuin ensimmäisen kohtaamisen tulos maa-liskuun 26 päivänä, jolloin ruotsalaiset voittivat 3-0 Sofiassa.

Novinite 4.9.2005
käännös Mikki Lehessalo

Alkuun