Lyhyt Suomalais-Bulgarialainen matkailusanasto

V. LUVUT V. CHISLA
O nolla nula
1 yksi edno
2 kaksi dve
3 kolme tri
4 neljä tsetiri
5 viisi pet
6 kuusi shest
7 seitsemän sedem
8 kahdeksan osem
9 yhdeksän devet
10 kymmenen deset
11 yksitoista edinadeset
12 kaksitoista dvanadeset
13 kolmetoista trinadeset
14 neljätoista tsetirinadeset
15 viisitoista petnadeset
16 kuusitoista shestnadeset
17 seitsemäntoista sedemnadeset
18 kahdeksantoista osemnadeset
19 yhdeksäntoista devetnadeset
20 kaksikymmentä dvadeset
21 kaksikymmentäyksi dvadeset i edno
22 kaksikymmentäkaksi dvadeset i dve
23 kaksikymmentäkolme dvadeset i tri
30 kolmekymmentä trideset
31 kolmekymmentäyksi.. trideset i edno
40 neljäkymmentä tsetirideset
50 viisikymmentä petdeset
60 kuusikymmentä shestdeset
70 seitsemänkymmentä sedemdeset
80 kahdeksankymmentä osemdeset
90 yhdeksänkymmentä devetdeset
100 sata sto
200 kaksisataa dvesta
300 kolmesataa trista
400 neljäsataa tsetiristotin
500 viisisataa... petstotin...
1000 tuhat hiljada
2000 kaksituhatta... dve hiljadi..
l 000 000 miljoona miljon
1% yksi prosentti edin protsent
2% kaksi prosenttia... dva protsenta...