Suomi-Bulgaria-seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

TOIMINNAN TAVOITE

Suomi-Bulgaria seuran tehtävänä on tehdä tunnetuksi Bulgariaa Suomessa ja Suomea Bulgariassa. Vuonna 1952 perustettu seura on poliittisesti riippumaton laaja-alainen kansalaisjärjestö, joka toimii yhteisenä kanavana niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita Bulgarian kulttuurista, taloudesta ja yhteiskunnasta. Tavoitteemme on toimintavuonna 2007 jatkaa monipuolista kulttuuriin painottuvaa ystävyystyötämme, aktiivisesti edistää Suomen ja Bulgarian välisiä suhteita ja jakaa tietoa Bulgariasta EU:n uutena jäsenmaana. Seura jatkaa ystävyysseurojen liiton (YSL) jäsenjärjestönä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ HANKKEITTAIN

Vuonna 2006 esittelimme bulgarialaista kulttuuria Suomessa. Vuonna 2007 toiminnan painopiste on esitellä suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa Bulgariassa.

Suomi Bulgariassa, Bulgaria Suomessa -kulttuurinvaihtohanke
Hanke sai alkunsa Bulgarian presidentin Georgi Parvanovin ehdotuksesta hänen vierailtuaan Suomessa. Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisenä vuonna 2006 painopiste oli Suomessa, nyt 2007, maan ensimmäisenä EU-jäsenyysvuonna Bulgariassa.

Tarkoituksena on esitellä Bulgariassa suomalaista lastenkirjallisuutta, valokuvataidetta sekä samalla sosiaalitoimessa käytettyä voimauttavavalokuva-menetelmää, pellavakäsityötaidetta, suomalaista designiä sekä lisätä yleistä Suomi-tietoutta. Eritysteemana on lapset ja nuoret.

Suomen päässä vuoden 2006 suunnitelmia jouduttiin rahoituksen puutteen vuoksi leikkaamaan ja bulgarialaisen kirjallisuuden esittelyosuus siirrettiin siksi kevääseen 2007.

Tammikuussa 2007 seura osallistuu Matka 2007 -messuille Helsingissä.

Tammi/helmikuu 2007
Tyyne-Kerttu Virkin Käsityömuseon pellavanäyttely Sofiassa yhteistyössä Arkeos Finlandin kanssa. Pellava on kummankin maan perinnekäsitöiden materiaali. Arkeos Finland hoitaa järjestelyt ja pääosan kustannuksista.

Huhtikuu 2007
Maailman ihanin tyttö -valokuvanäyttely sekä siihen liittyvä voimauttavan valokuvan työpaja Sofiassa, mahdollisesti myös Burgasissa. Näyttely käsittelee menetelmää, jota on kahdeksan vuoden aika sovellettu suomalaisessa lastenkodissa. Teema läheinen seuralle, jonka yhdistys tukee burgasilaista lastenkotia. Kouluttajina taiteilija Miina Savolainen ja assistentti.

Kevät 2007
Artikkelipalvelu, jonka kautta tarjotaan Suomi-tietoutta. Seura pyrkii välittämään suomalaisten asiantuntijoiden kirjoituksia eri teemoista bulgarialaisiin lehtiin julkaistavaksi.

Kevät 2007
Risto Räppääjä -kirjojen (ilmestyvät alkuvuodesta) esittelytilaisuuksia Varnassa, Burgasissa, Veliko-Tarnovossa ja Sofiassa. Paikalla kääntäjä Margarita Vidinovska ja kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola. Liittyy teemaan lasten ja nuorten kulttuuri.

Kevät 2007
Bulgarialaiset kirjallisuusillat Helsingissä. Esitellään viitenä iltana suomalaisille melko tuntematonta bulgarialaista kirjallisuutta. Kirjallisuutta seuran julkaisuun kääntäneet kääntäjät sekä myös toistaiseksi suomeksi julkaisemattomia tekstejä kääntäneet esittelevät kirjailijoita ja käännöksiä heidän teksteistään.

Kesä/syksy 2007
Suomi―Bulgaria-seuran ja Bulgaria―Suomi-seuran tapaaminen Sofiassa, siihen liittyen Suomi-näyttely julisteineen ja esitteineen yhteistyössä Suomen Sofian suurlähetystön kanssa Suomi-aiheinen design-näyttely.

Edellä oleviin hankkeisiin on haettu opetusministeriöltä rahoitusta.

Niiden lisäksi seura pyrkii saamaan bulgarialaista kulttuuria ja kulttuuritoimijoita Suomeen tekemällä asiassa yhteistyötä kulttuuriorganisaatioiden, kokousten ja festivaalien järjestäjien kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Seuran lehti ilmestyy 4 krt/ vuodessa. Seura ylläpitää erittäin korkeatasoisia ja suosittuja nettisivuja. Seuraamme kehitystä Bulgariassa ja osallistumme ajankohtaisen keskusteluun lehtien palstoilla. Bulgarian EU-jäsenyyden myötä suomalaiset tiedotusvälineet ovat uudella tavalla kiinnostuneet Bulgariasta, mikä on näkynyt seuraamme kohdistuneiden yhteydenottojen lisääntymisenä. Teemme yhteistyötä suomalaisten tiedotusvälineiden (lehdistö, radio, televisio) kanssa, ja tarjoamme osaamistamme median käyttöön.

PAIKALLISOSASTOT

Seuran pääosasto toimii Helsingissä. Lisäksi seuralla on aktiiviset paikallisosastot Turussa, Porissa, Valkeakoskella, Oulussa ja Kemissä.

Seura ja sen paikallisosastot järjestävät toimintavuoden aikana paikallisia tapahtumiaan ja tempauksiaan.

 Seuran sääntöjen mukaisesti pidetään vuonna 2007 sääntömääräiset kokoukset ja hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein tai seuran juoksevien asioiden ja ajankohtaisten tapahtumien edellyttämän frekvenssin mukaan.

VARAINHANKINTA

Seuran varainhankinta perustuu jäsenmaksun perimiseen jäseniltä. Lisäksi haemme ulkopuolista rahoitusta toimintamme jatkamiseen OPM:ltä. Seura voi sattumanvaraisesti pienillä tempauksilla tai myyjäisillä kartuttaa varojaan.

 
   TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAT