Suomi-Bulgaria-seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

TOIMINNAN TAVOITE

Suomi-Bulgaria seuran tehtävänä on tehdä tunnetuksi Bulgariaa Suomessa ja Suomea Bulgariassa. Vuonna 1952 perustettu seura on poliittisesti riippumaton laaja-alainen kansalaisjärjestö, joka toimii yhteisenä kanavana niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita Bulgarian kulttuurista, taloudesta ja yhteiskunnasta. Toimintavuonna 2008 jatkamme monipuolista kulttuuriin painottuvaa ystävyystyötämme, edistämme aktiivisesti Suomen ja Bulgarian välisiä suhteita ja jaamme tietoa Bulgariasta EU:n jäsenmaana. Seura jatkaa ystävyysseurojen liiton (YSL) jäsenjärjestönä.

TOIMINNAN SISÄLTÖ HANKKEITTAIN

Vuonna 2007 toiminnan painopiste oli esitellä suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa Bulgariassa.
Vuonna 2008 jatkamme kulttuurin esittelyä puolin ja toisin, mutta panostamme nyt erityisesti ystävyysseuratyöhön Suomessa.

Suomi Bulgariassa, Bulgaria Suomessa -kulttuurinvaihtohanke

Hanke sai alkunsa Bulgarian presidentin Georgi Parvanovin ehdotuksesta hänen vierailtuaan Suomessa. Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisenä vuonna 2006 painopiste oli Suomessa, vuonna 2007 Bulgariassa. Osa hankkeesta siirtyy vuodelle 2008 seurasta riippumattomista syistä.

Tarkoituksena on esitellä Bulgariassa suomalaista lastenkirjallisuutta ja samalla lisätä yleistä Suomi-tietoutta. Eritysteemana on lapset ja nuoret. Myös bulgarialaisen kulttuurin esittely Suomessa jatkuu.

Kevät 2008

Risto Räppääjä-kirjojen esittelytilaisuuksia Veliko-Tarnovossa ja Sofiassa. Paikalla kääntäjä Margarita Vidinovska ja kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola. Liittyy teemaan lasten ja nuorten kulttuuri.

Kesä 2008

Seuran kesäpäivät on tarkoitus järjestää Porissa. Suomalaiset Bulgarian ystävät eri puolilta maata kokoontuvat Poriin vaihtamaan kokemuksiaan ja tietojaan Bulgariasta sekä kehittämään seuran toimintaa.

Kevät - syksy 2008

Bulgarialaista sarjakuvaa esittelevä näyttely pidetään ensin syksyllä Helsingissä ja sen jälkeen muualla maassa mahdollisuuksien mukaan.

Bulgarialaisen elokuvan iltoja mahdollisesti yhteistyössä slavistiikan laitoksen opiskelijoiden kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Seuran lehden Bulgaria Viestiä julkaistaan 4 kertaa vuodessa. Jatketaan matkailukohteiden esittelyä omatoimimatkailun kannalta ja seuralaisten kirjoittamat kohde-esittelyt olisivat myös erittäin tervetulleita. Myös seuran hallitus voisi laajemmin osallistua lehden tekemiseen: ideana olisi esitellä esim. "Suuria bulgarialaisia" - henkilöitä kulttuurin, urheilun, tieteen, historian jne. eri aloilta.

Seura ylläpitää erittäin korkeatasoisia ja suosittuja nettisivuja. Seuraamme kehitystä Bulgariassa ja osallistumme ajankohtaisen keskusteluun lehtien palstoilla. Bulgarian EU-jäsenyyden myötä suomalaiset tiedotusvälineet ovat uudella tavalla kiinnostuneet Bulgariasta, mikä on näkynyt seuraamme kohdistuneiden yhteydenottojen lisääntymisenä. Teemme yhteistyötä suomalaisten tiedotusvälineiden (lehdistö, radio, televisio) kanssa, ja tarjoamme osaamistamme median käyttöön.

PAIKALLISOSASTOT

Seura toimii Helsingissä. Lisäksi seuralla on aktiiviset paikallisosastot Turussa, Porissa, Valkeakoskella, Oulussa ja Kemissä. Oulun osasto juhlii 30 v. toimintaansa 7.9.2008.

Seura ja sen paikallisosastot järjestävät toimintavuoden aikana paikallisia tapahtumiaan ja tempauksiaan.

Seuran sääntöjen mukaisesti pidetään vuonna 2008 sääntömääräinen vuosikokous ja hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein tai seuran juoksevien asioiden ja ajankohtaisten tapahtumien edellyttämän frekvenssin mukaan.

TALOUS

Seuran talous perustuu jäsenmaksun perimiseen jäseniltä. Lisäksi haemme ulkopuolista rahoitusta toiminnan jatkamiseen OPM:ltä. Seura voi sattumanvaraisesti pienillä tempauksilla ja tai myyjäisillä kartuttaa varojaan.

 
   TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAT