TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

Vuonna 2003 seuran toiminta keskittyi lähinnä tiedotustoimintaan (omat nettisivut, informaatio Matka 2003-messuilla).

Hallitus vuonna 2003:
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Lindqvist
Varapuheenjohtaja Kari J. Talvitie
Sihteeri-rahastonhoitaja Maija Boshkov.
Muut jäsenet; Ritva Särkisilta, Tapani Salonen, Maj-Lis Lehessalo, Ilkko Suvilehto, Mauri Tuomivaara (Kemi), Eira Turula (Oulu), Simo Vaahtera (Pori), Martti Salminen (Turku).
Seuran kunniapuheenjohtaja Pekka Silvola. Tilintarkastajat; Pentti Peltoniemi ja Hannu Rajala, varatilintarkastaja Unto Timonen.

Hallitus kokoontui vuonna 2003 seitsemän (7) kertaa; 9.1., 6.3., 8.4., 8.5.,3.6., 9.9.. 14.10, 26.11. kokous jouduttiin perumaan. Kokous pidettiin 20.1.2004.
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset; Kevätkokous 8.4.2003 ja syyskokous 20.1.2004.
Bulgarian Viestin toimitus: Sirkka-Liisa Lindqvist (vastaava päätoimittaja), Maj-Lis Lehessalo, Ritva Särkisilta.
Toimitus kokoontui kaksi kertaa; maalis- ja syyskuussa käsittelemään sekä Bulgarian Viestiin tulevia kirjoituksia että seuran nettisivuja.
Bulgarian Viesti ilmestyi vuonna 2003 vain kaksi kertaa. Lehden painosmäärä oli 250 kpl/numero. Hinta osastoille 8 euroa/lehti. Painopaikka; Multiprint Oy. Painatuskustannukset noin 450 euroa/lehti. Multiprint hoiti lehden postituksen paikallisosastoille sekä Keskuseuran jäsenille.
Tapahtumat; Seuran Neuvottelupäivä pidettiin Kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä 4.10.2003.
Neuvottelupäivän keskeinen aihe oli Keskusseuran ja paikallisosastojen toiminta, tavoitteet ja koordinointi. Neuvottelupäivään osallistui lähes 30 paikallis- ja keskusseuran edustajaa. Neuvottelupäivän annista tarkemmin Bulgarian Viesti no: 2/2003.
Vuoden 2003 syyskokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta 20.1.2004
;
Bulgarian ulkoministeriö kielsi järjestämästä lähetystöissään joukkotilaisuuksia Turkissa tapahtuneiden terroritekojen johdosta.
Syyskokouksesta muodostui vilkas tapahtuma, joka kokosi lähes 50 henkilöä kuuntelemaan mm. Bulgarian suurlähettilään Venelin Tsachevskyn puheenvuoroa Bulgarian taloudesta, politiikasta ja suurlähetystön suunnitelmista järjestää Suomessa Bulgarian kulttuuripäivät.
Osastokirjeet; Keskusseura lähetti vuonna 2003 viisi osastokirjettä; 22.1.,12.3., 19.5., 25.8. ja 10.9.2003.
Matka 2003-messut; Seuraa esittelivät messuilla: Mirja Kekki, Seija Karasjoki ja Sirkka-Liisa Lindqvist. Bulgarian Viesti no: 1/2004 selostus messuista ja seuralle esitetyistä kysymyksistä.
Muuta; Perinteiseen tapaan seuran edustajat osallistuivat Kaartin Killan ja Pääesikunnan kanssa Gornyi Dubnjakin ja Bulgarian kansallispäivän juhlallisuuksiin.
Nettisivut: Seuran nettisivut ovat olleet suosittuja. Erityisesti Matka 2003-messujen jälkeen sivuilta vieraili mittava määrä ihmisiä. Sivut ovat saaneet kiitosta mm. matkatoimistoilta, toimittajilta ja Opetusministeriöltä. Sivuista ovat vastanneet Ossi ja Maj-Lis Lehessalo sekä Ritva Särkisilta. Vuoden 2003 lopussa oli kävijöiden määrä 9050 eli 1150 kävijää kuukaudessa.
Tammikuussa kävijöitä oli 2037, josta kiitos Matka 2003-Messuilla seuran osastolla kävijöille.
Talous; Vuoden 2003 talous rakentui jäsenmaksutuloihin sekä Opetusministeriöltä saatuihin avustuksiin. Jäsenmaksu 20 euroa/henkilö.
Edustukset: Hallituksen jäsen Tapani Salonen edusti seuraa Ystävyysseurojen liiton hallituksessa toimien em. seuran hallituksenvarapuheenjohtajana. Seija Karasjoki edusti seuraa Ystävyyseurojen liiton kevät- ja syyskokouksissa.

        TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAT